SvenskaEnglish
Mjukvara för fraktkostnadsberäkning
Exam är ett uppskattat verktyg för beräkning av transportkostnader och ledtider
baserade på användarens avtalade priser och verkliga sändningsstrukturer.

Exam presenterar på ett ögonblick alla tillgängliga alternativ för en given transport
vilket gör det möjligt att välja den optimala lösningen för varje sändning.

Exam ger bästa tänkbara beslutsunderlag vid upphandling av transporter.

Exam erbjuder möjlighet att enkelt samla in och bearbeta data för statistik.

Exam gör det enkelt att kontrollera fraktfakturor.

Exam spar pengar genom ett förädlat fraktbeteende. Snabb och exakt hantering av stora
datamängder minimerar dessutom risken för fel och frigör tid för produktivt arbete.
Via internet eller intranet kan fraktkostnadsberäkningarna bli tillgängliga i hela organisationen.
Exam har en öppen struktur och mycket stora möjligheter till integration och anpassning.