SvenskaEnglish

Vår affärsidé är att tillgodose transportköparens behov av fraktkostnadsberäkning.

Exam AB utvecklar med egna resurser mjukvara för fraktkostnadsberäkning
utifrån användarnas verklighet.

Tore JönssonUtvecklingen av Exam började 1993 under ett examensarbete
av Tore Jönsson vid Högskolan i Växjö. Utgångspunkten var
ett önskemål från ett par svenska storföretag om prisjämförelser
mellan transporter.
Efter examen, 1994, bildade Tore Jönsson företaget, som då
hette Sima Logistic, och utvecklingen av mjukvaran har sedan
dess fortsatt i nära samarbete med företag som använder
programmet i sin dagliga verksamhet.
Exam har under årens lopp hjälpt många företag att reducera
sina fraktkostnader.Tore Jönsson